ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງໂລກ.

ການວາງສະແດງ

21                                                                                                         43

 WhatsApp Chat ອອນໄລນ໌!